Stadgar

Här är föreningens stadgar. Stadgarna antogs vid ordinarie årsmöte 20210926.

Stadgar-2021