Stadgar

Här är förslag till nya stadgar för föreningen. Kallelse kommer om extra årsmöte där ett första beslut ska tas.

Stadgar-2021