Studion

Studion är främst avsedd för ArrEvent’s aktiviteter, som musikövning och liknande. Den är extra ljudisolerad för att eventuella övningar inte ska störa andra samtidiga aktiviteter i huset.
För bokning av Studion skicka ett mail till ArrEvent