Scenverkstaden

Scenverkstaden kallar vi utrymmet bakom scenen. Används normalt för iordningställande av kulisser och andra förberedelser inför scenframträdanden, men kan även bokas för andra aktiviteter. En ”öppen” lokal där det ej går att stänga om sin verksamhet.