Köket

Köket är utrustat som ett restaurangkök och kräver därför en ansvarig med kunskap från restaurangkök, eller någon som styrelsen informerat och godkänt som köksansvarig.

Köket kan hyras för tillredning av kalla rätter, smörgåstillverkning och liknande utan krav på kunskap om restaurangkök.