Om föreningen

Hackås Föreningshus är en förening som har haft till uppgift att förvalta och utveckla föreningshuset i Hackås. Föreningshuset, som invigdes 1914, byggdes ursprungligen för att inrymma nykterhetslogen Fixstjärnan. Under årens lopp har sedan huset varit fyllt med mängder av verksamheter och aktiviteter, i såväl föreningars som privatpersoners regi. I föreningshuset har det varit bibliotek, här har det varit danser, auktioner, bingo, fester, middagar, möten, teater, bildskola, körsång, uppträdanden och mycket mer. Det har även funnits bostadslägenheter i huset.

En sorgens kväll…
i Hackås.

Den 17 juli 2015 brann föreningshuset ner till grunden, och Hackås hade förlorat en viktig samlingspunkt och platsen där många minnen skapats under de 100 år som gått.

 

Styrelsen för Hackås Föreningshus fick till uppgift att leda arbetet med att bygga ett nytt hus och därmed skapa förutsättningarna för nya möten och kreativa aktiviteter. Ett hus där nya minnen kommer att skapas.

Aktuell styrelse