Återstarten

20160706

auktion 2 9juli2016 (5) (1)

På auktionen kommer det att finnas ett konstlotteri. Vinster är tavlor av Jämtlandskonstnärer samt konstböcker.  Även fina perenner uppdragna här i Jämtland kan vi erbjuda.

Möjlighet till frakt inom två mils radie SEK100. Gruslasset på 11  ton fri frakt inom fyra mil , ved fri frakt inom två mils radie.

Förhoppningsvis kommer vi att kunna vara ute.  Ta gärna med egen stol och om det är kyligt; en varm tröja.


 

2016-05-23

TOTALENTREPRENAD NYBYGGNAD AV FÖRENINGSHUS I HACKÅS

Hackås Byggnadsförening inbjuder härmed till anbudsgivning

avseende nybyggnad av föreningshus. Byggnadsyta ca 700m2

Förfrågningsunderlag tillhandahålls av Bo Karlsson, 070-6627000

eller via mail bo.karlsson@berg.se

Skriftligt anbud skall vara beställaren tillhanda senast 2016-06-16.


 

2016-04-02

Vid möte den 30 mars var styrelsen och projektgruppen överens om att gå vidare med förslaget som ställdes ut. Dock skall ett antal justeringar göras efter de synpunkter som kommit in och vad brandskyddsdokumenation visar.

Vi har tvingats reducera ytorna från ca 900 kvm till 700 kvm för att kompensera värdeminskningar på försäkringsbeloppet och de merkostnader en övervåning medför i en publik lokal med dagens krav på tillgänglighet.

 
Ritning 1 Öppna
Ritning 2 Öppna
Ritning 3 Öppna

2016-03-25

Ritningar på nya Föreningshuset finns nu uppsatta på anslagstavlan vid torget i Hackås.


 

2016-03-14

Kom och se Projektgruppens förslag till nytt föreningshus. Vi är i Digidocs gamla lokal, Hackåsvägen 29 (Röda Ladans tillfälliga lokal) sönd 20/3 och tisd 22/3 mellan kl 19.00 – 21.00.
Välkomna!


 

2016-02-21

Resultat från bymötet om Föreningshuset (ca 60 st)

Förslag på verksamheter i huset och antal röster

Kök godkänt 27   Pub 12
Separat servering 5   Sammanträdesrum 0
Bra loger 5   WIFI 0
Stor entré 2   Replokal för musik 8
Dela av stora salen 12   Anläggn bio,sport,operasändnin 21
Rörelserum 3   Kontor/kansli 3
Dusch 0   Stort städförråd 1
Stor scen 16   Rum för bildskola 5
Mötesplats fest, aktiviteter 19   Sopsortering 1
Kommunens kulturhus 23   Turistinfo 1
Flexibla lokaler 13   Snickeri 3
Förråd inne 1   Uteservering 1
Vinterträdgård 1   Öppen spis 1
Stor garderob 2   Publikvänligt 1
Rörelserum 3   Vävlokal 4
 
Så här röstade högstadieeleverna
WIFI 21   Café 19
TV/dataspel 15   Biljard/pingis 10
Bar 9   Revy/teater/musik 7
Bio 6  
 
Sittande matgäster i stora salen
< 150 pers 0  
150 – 175 1
175 – 200 24
> 200 2
 

 

Utsedd Bygg/projektgrupp

Sven-Erik Freskgård, Kent Karlsson, Karin Riddar, Bo Karlsson, Kenneth Bergström,Rolf Eliasson, Fredrik Karlstedt.

 


 

 

 

2016-01-22

Efter mycket strul kring saneringen av brandplatsen, främst av asbest, hann vi precis med uppgrusning av markytan på torget. Nu får ytan sättas sig under vintern och tjällossningen.
Tidsplanen för ett nytt föreningshus har diskuterats tillsammans med försäkringsbolaget och vår målsättning är att ett nytt hus skall invigas sommaren 2017, vilket också är ett krav i försäkringen (2-års gräns). Vi har under hösten förhandlat med försäkringsbolaget om ersättningsnivåer för främst byggnaden. Vi har som grund för våra krav gjort en rumsbeskrivning av alla ytor och ytskikt och med dagens byggnormer visar vår kalkylering att kostnaden för uppförande av föreningshuset exakt som det såg ut före branden är 21,5 milj kronor. Detta är vårt krav mot försäkringsbolaget!! Vi kan inte se de riktigt stora värdeminsknings-avdragen, då vi har investerat nästan 1,5 milj kronor de senaste sex åren på kök, lägenheter, scen, värmesystem, tak- och väggskikt.
Det svåra för oss blir att ersätta alla lösa inventarier och utrustning, där vi hade en begränsad försäkringsnivå på 450 000 kronor som inte kommer att räcka till de behov vi tillsammans har för våra verksamheter.För detta kommer vi att söka bygdemedel, strukturmedel och använda vår insamlingsfond. Insamlingen fortskrider och vi vill tacka för de insatser som ni redan har gjort!
Den 21 febr 2016 kl 19.00 på sockenstugan är det ett allmänt möte där alla bybor är välkomna att ta del av våra tankegångar och att vi tillsammans kan komma fram till vilka verksamheter och behov av ytor som skall inrymmas i det nya huset. Vi vill även försöka få till några arbetsgrupper som ska vara ett stöd i projekteringen och i rumsbeskrivningarna.
Föreningshuset fortsätter med egna verksamheter under våren.
29 jan kl 18.00 – 23.00 Fredagsmiddag/pubkväll
13 febr kl 19.00 – ??? Röda Ladans stödgala Gamla Teatern. Biljetter hos Annica
26 febr kl 18.00 -23.00 Fredagsmiddag/pubkväll
18 mars kl 18.00 – 23.00 Fredagsmiddag/pubkväll
29 april kl 18.00 – 23.00 Fredagsmiddag/pubkväll
13 maj kl 18.00 – 23.00 Fredagsmiddag/pubkväll
6 juni kl 12.00 Nationaldagsfirande på torget
9 juli kl 12.00 Storauktion för Föreningshusets insamlingsfond
Ring Annica P senast onsdag samma vecka om ni vill äta på fredagsmiddagarna, annars kan man träffas och slinka in och ta sig ett glas vin eller en öl.


 

Föreningshuset tillsammans med Röda Ladan, ArrEvent och Vävstollarna har hyrt lokaler av Bergs Hyreshus för våra olika aktiviteter. I lokalerna vid Hackåsvägen 29 (fd Hackås-Näs) huserar Röda Ladan och Vävstollarna och på IT-gården finns vi tillsammans med Arrevent. För andra föreningar i Hackås är det som tidigare på Föreningshuset, man får gratis låna lokalen på IT-gården för möten och sammanträden. Boka som vanligt hos Sigyn Bergh.


 

Insamlingen fortskrider och vi vill tacka för de insatser som ni redan har gjort! Vi, tillsammans med Röda Ladan och ArrEvent, kommer att ha flera arrangemang som stöd till Föreningshuset. Stödgalor under våren, konstlotterier, auktion mm. Vi kommer även att erbjuda våra företag ett stödpaket genom försäljning av marknadsplats på torget/huset. Mer information om detta kommer snart.

 


 

2016-01-04

Den 9 juli 2016 kommer torgfesten att arrangeras som vanligt. Nytt för året är att det även blir en auktion.
Verktyg, möbler, textilier mm; du har säkert mycket fint och användbart som du inte behöver längre. Skänk till auktionen så att någon annan får fortsatt glädje och nytta av din gåva. Allt överskott går givetvis till återuppbyggnaden av föreningshuset.Vi börjar insamlingen nu, kontakta Annica 063 – 77 05 18 eller Iréne 070 – 307 71 70